۲۸ آذر ۱۳۹۰

سفر در چهار اپیزود

شعری از مجموعه تاریکروشنا
و ترجمه انگلیسی آن در نشریه بین المللی گالری
شماره مخصوص هنرهای تجسمی و ادبیات ایران
ترجمه : روانشاد دکتر اردوان داوران  

سفر در چهار اپیزود
===========
1 - روستا

خورشید بر می چیند
بوریای زرد ماه را
از بامهای آبادی
دختر کنار جاده
 خواب های آفتابی اش را
مرور می کند .

2 - بیابان

اتوبوس پنچر
موج می زند
در پرده های سرخ سراب
همسفران
در قفس تنگ سایه
چرت می زنند

3 - جاده

باد می رباید
شمیم شب روستا را
از موج گیسوان .
دختر به شمال آرزوهایش
سفر می کند .

4 - خیابان

پرچین و پرنده هنوز
در چین دامنش
موج می زند
چراغ سبز را انتظار می کشد
از آنسوی خیابان .

=================

Journey in Four Episodes

 The Village

The sun rolls up

the yellow mat of the moon

from the village roofs.

The girl on the roadside

reviews

her sunny dreams.


THE PALAIN


The bus with the flat tire

undulates

In the red curtains of the mirage.

Fellow travellers

nap

in the confining cage of the shade.


 The Road

The wind snatches

the fragrance of the nocturnal village

From the waves of hair.

The girl journeys

north of her desires.


The Street


The hedge and the bird

still undulate

in the pleats of her skirt.

She awaits the green light.

on the other side of the street.