۱ اسفند ۱۳۹۳

Iran Yazd, Bride of Desert 2

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

اندوه نهفته در Bang Bangبعضی از ملودی ها و ترانه ها از ماهیتی برخوردارند که به دشواری می توان اجراهای متفاوت و متنوعی از آنها ارایه داد . به گمانم ترانه نوستالژیک ( بنگ بنگ  )  یکی از آنهاست که خوانندگان بسیاری را از ( شئر ) گرفته تا بیانسه و لیدی گاگا  وسوسه کرده است تا اجرای جدیدی از آن ارایه دهند .
یاد آوری نوستالژیک از یک بازی کودکانه ، توام با صدای شلیک ( بنگ بنگ ) سبب شده است که بسیاری از این خوانندگان اجرائی شاد یا حتا خشونت بار را نیز برای آن متصور شوند . نخستین بار راکوئل ولش  بازیگر دلربای دهه شصت که فکر خواننده شدن به سرش زده بود اجرائی تلویزیونی و شوخ و شنگ از آن ارایه داد . کوئنتین تارانتینو نیز در فیلم سراسر زد و خورد کیل بیل با نگاهی به ترجیع بند ترانه  که بنگ بنگ  تیر اندازی  باشد از آن برای بیانی خشونت بار استفاده می کند ، به تازگی لیدی گاگا نیز به این جمع پیوسته و در تور اروپائی اش اجرائی سکسی از آن ارایه داده است که باید تماشایش را برای زیر هجده سال ممنوع اعلام کرد .  
ترانه بنگ بنگ اگر چه سر آغازی بازیگوشانه دارد اما هرچه به انتهای آن نزدیک تر می شویم شادی آن بازی تحلیل می رود و جای خود را به اندوه سنگینی می بخشد که راه را بر اجراهای متناقض با تم اصلی  ترانه می بندد . بی جهت نیست که اجرای نانسی سیناترا به رغم این که خواننده چندان مطرحی نیز محسوب نمی شود  پس از نیم قرن چهل ملیون بار در یو تیوب دیده می شود .
NANCY SINATRA
بنگ بنگ 
I was five and he was six
We rode on horses made of sticks
He wore black and I wore white
He would always win the fight

Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down

Seasons came and changed the time
When I grew up, I called him mine
He would always laugh and say
"Remember when we used to play?"

Bang bang, I shot you down
Bang bang, you hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, I used to shoot you down

Music played and people sang
Just for me the church bells rang
Now he's gone. I don't know why

And till this day, sometimes I cry
He didn't even say goodbye
He didn't take the time to lie

Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down
--------------------------------------------------

بنگ بنگ 
ترانه و اجرا : نانسی سیناترا 
ترجمه : اینجانب 
------------------------------

من پنج و او شش ساله بود 
هر دو بر اسبهائی از تخته پاره می تاختیم 
من سراسر سیاه می پوشیدم 
و او سپید 
او همیشه جنگ را می برد  

بنگ بنگ    با شلیکی مرا از پا در می آورد 
بنگ بنگ    و من بر خاک  می افتادم 
بنگ بنگ     با آن صدای جانخراش 
بنگ بنگ     محبوبم همیشه مرا می کشت 

زمان در هجوم فصل ها سپری شد 
ما ناگهان بزرگ شدیم 
من می گفتم تو مال منی 
و او خنده بر لب می گفت : 
بازی هایمان را به یاد داری ؟ 

بنگ بنگ    تو را از پا در می آوردم 
بنگ بنگ    تو بر خاک می افتادی 
بنگ بنگ    با آن صدای دلخراش 
بنگ بنگ    همیشه تو را می کشتم 

نوای وصلت نواخته شد و مهمانان همپای آن خواندند 
و زنگهای کلیسا برای من نواخته شدند 

اکنون او رفته است و من دلیل آن را نمی دانم 
و هنوز که هنوز است هر از گاهی می گریم 
حتا زحمت یک خدا حافظی هم به خود نداد
حتا سعی نکرد دروغی سر هم کند 

بنگ بنگ      مرا از پا در آورد 
بنگ بنگ     من بر خاک افتادم 
بنگ بنگ     با آن صدای جانخراش 
بنگ بنگ     محبوبم مرا کشت .