۲۳ اسفند ۱۳۹۶

نشر ثالث منتشر کرده است

( ملاقات در سندیکای مومیاگران )
مجموعه داستان -----------------------------
مجموعه ای از چهارده داستان و یازده خوابواره 
197 صفحه - جلد : رقعی ( شومیز)
قیمت : هجده هزار تومان 
" تا زنده بودم تمام بستگانم می دانستند که بر حسب عادتی دیرینه با دو بالشت می خوابم . با دو بالشت زیر سر در هر شرایطی و در هر جا و مکانی می توانستم مثل نوزادی که شیشه شیرش را تازه تمام کرده باشد راحت به خواب بروم . 

در ارتباط با مابقی وسایل خوابم اما وسواس چندانی نداشتم . فرقی نمی کرد روکشم پتوی زِبر ارتشی باشد یا لحاف پر . به تشک و زیراندازم نیز توجه چندانی نداشتم . ابری ، پنبه ای ، فنری ، هر چه بود مشکل عمده ای با آن نداشتم . فقط روی تشک آبی که حالا از مد افتاده است و زمانی هتل های شیکاگو تبلیغش را می کردند ، هر وقت شبی را به صبح رسانده ام خواب غرق شدن دیده ام که از نظر من فجیع ترین نوع مرگ است . "
----------------
از مطلع داستان برزخ