۲۹ اسفند ۱۳۹۶

شاملو به کالیفرنیا که آمده بود در خانه یکی از دوستان نگاهش به درخت لیموئی می افتد که در پائیز غرق شکوفه است و به آیدا
با اشاره به درخت می گوید مگر پائیز نیست !؟
مردم کالیفرنیا در جمله اغراق آمیزی می گویند اگر هنگام پرتقال خوردن هسته اش را به گوشه ای پرتاب کردی ، یادت باشد سال بعد به همان مکان بازگردی و از درختی که از همان هسته روئیده است پرتقال بخوری !!.
این هم تصویر درخت لیموی حیاط همسایه ما در اواخر زمستان که همزمان  هم غرق شکوفه است و هم غرق در لیمو . هنگام طلوع آفتاب نیز غرق در زنبور عسل . نوروزتان شاد ، سالتان پر ثمر و اوقاتتان شیرین باد .