۳ اسفند ۱۳۹۲

فقط یک روز

 شعری از مجموعه کبریت خیس
اجرا : روزبه سوهانی

آهنگ : پیمان یزدانیان
پخش از یو تیوب :
http://www.youtube.com/watch?v=NDye7VHKD8Q