۱۷ دی ۱۳۹۰

در ایستگاه مترو

شعر : عباس صفاری
آهنگ : پیمان یزدیان
اجرا : مسعود احدی

http://mixlr.com/masoud-ahadi/in-a-station-of-metro-poet-abbas-saffari-music-by-peyman-yazdanian