۳ مهر ۱۳۹۶

دیدار در دوزخ

هرگز رفیق نیمه راه نبوده ام
اما قولی اگر به شما داده ام
فقط تا لب گور
معتبر خواهد بود

قول و قرارهای آدمیزاد
برای یک عمر حد اکثر
صد و بیست ساله است و بس
هیچ کس تا ابدالدهر
به هیچ قولی پایبند نخواهد ماند
من نیز گوش شیطان کر
پایم هنوز به دوزخ نرسیده
حسابم را با مردم این دنیا صاف
و هستی ابدالآبادی ام را در جهانی دیگر
فارغ از قول و قرار
آغاز خواهم کرد

با پوزش پیشاپیش
از همبستران وفادار این دنیا
و حوریان دو هفت ساله ای
که در حجله های عطرآگین بهشت
انتظارم را می کشند !
====================
تصویر ضمیمه : ویوا کاترینا ( عروس مردگان - مکزیک ) 
چوب نگاره - مرکب روغنی روی کاغذ مات
12 در 16 اینچ - کار نگارنده